Általános Szerződési Feltételek - Hormonpont

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Romhány Viktória Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a hormonpont.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a hormonpont.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

 

Szolgáltató Adatai:

 

Az adatokat a Romhány Viktória egyéni vállalkozó kezeli, és ez a cég felelős a személyes adatok kezeléséért.

A Romhány Viktória Egyéni Vállalkozó, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó adatai a következők:

Név: Romhány Viktória Egyéni vállalkozó

Székhely:

Nyilvántartási szám: 

Adószám: 

E-mail: 

 

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7

 

Telefonszáma: ‭+36 30 403 1667‬

 

 1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

 
 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a hormonpont.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik, valamint azokra a szolgáltatásokra és tanácsadás szolgáltatásokre amelyek a hormonpont.hu webáruházban weboldalon keresztül megrendelhetőek.

 

 1. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 

 

 1. A hormonpont.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

 1. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

 

 1. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi meg.

 

 1. A szerződés nyelve magyar.

 

 1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 1. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 10:00-16:00

• Telefon:   ‭+36 30 403 1667‬

• Internet cím: www.hormonpont.hu

• E-mail: hormonpont@gmail.com

 1. Megrendelés menete

  1. A vásárolandó konzultációs szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) és azokhoz tartozó e-bookok, receptkönyvek és más termékek (továbbiakban: termékek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a szolgáltatások használatára vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatások információs oldaláról lehet megismerni.

 

 1. A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

 

 1. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások és termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

 1. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatáset hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

 

 1. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 

 

 1. Az konzultációs szolgáltatások igénybevételének feltételei

 

 1. A konzultációk időtartama a Megrendelt szolgáltatás információs lapján olvasható. Attól egyedi esetben eltérhet a Szolgáltató, saját döntése alapján. 

 

 1. A konzultációk időpontja egyedileg kerül egyeztetésre. Az időpontok Hétfő és Pénteki napok között, munkanapokon reggel 9 óra és este 18:00 óra között lehetnek. Egyedi esetben ettől a Szolgáltató eltérhet.

 

 1. Az egyeztett időpontra a Szolgáltató a hormonpont@gmail.com címről naptármeghívót küld a Ügyfél által megadott e-mail címre. A Ügyfél felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg amire naptármeghívó küldhető. 

 

 1. A küldött naptármeghívó elfogadásával a konzultációs időpont elfogadottnak minősül. Az időpont változtatására a konzultációs időpontot megelőző 24. óráig van lehetősége a Ügyfélnek. Amennyiben 24 órán belül történik változtatás a Szolgáltató jogoult a Konzultációs szolgáltatásban foglalt óradíj 50%-ra, a fennmaradtó 50%-ot a Ügyfél igénye szerint visszatéríti vagy a változtatás révén megbeszélt új konzultációs időpont díjába beszámítja.

 

 1. A konzultációk kizárólag online történnek, az alábbi digitális kommunikációs csatornák választhatóak ki a Ügyfél igényei szerint:
  • Google Meets,
  • Zoom

 

 1. A Ügyfél felelőssége, hogy biztosítsa a megfelelő minőségű kommunikációt és internetes sávszélességet a konzultáció idejére.

 

 1. Amennyiben a konzultációs időpont kezdetét követően a Ügyfél 15 percet meghaladóan nem jelentkezik, kér új időpontot a Szolgáltató jogosult úgy tekinteni, hogy a Konzultációs szolgáltatás teljesítésre került, és a Ügyfél ez esetben nem élhet a 3.4-es pontban rögzített lehetőségekkel.

 

 1. Amennyiben a Ügyfél korábban már résztvett Konzultáción és minden lelet rendelkezésre áll amit a Szolgáltató meghatározott a Ügyfél részére az első konzultáción akkor a Start csomag megrendelését megelőző Konzultáció díja levonásra kerül a Start csomag díjából.

 

 1. A Start csomag megrendelésével a Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges, hogy a Start csomagban foglalt konzultációt megelőző munkanap végéig megküldje a Ügyfél a Szolgáltató részére az előző 5 naptári napra vonatkozó étkezési naplóját. Az étkezési naplónak tartalmaznia kell az elfogyasztott ételek és italok megnevezését, valamint az elfogasztás napszakát is.

 

 1. A Start csomag megrendelésével a Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges, hogy a Start csomagban foglalt konzultációt megelőző munkanap végéig megküldeni 
  • az előzetes Konzultáción meghatárzott összes labor leletét, VAGY
  • minden rendelkezésre álló, és a Konzultációhoz kapcsolódó leletét

 

 1. Ügyfél kifejezetten hozzájárul a megosztott étkezési napló és orvosi leletek tárolásához és a Szolgáltató részéről történő megismeréséhez. A Szolgáltató a kapott dokumentumokat a megküldést követő 1 évig tárolja, ezt követően törli azokat. A Ügyfél elektronikus levél formájában a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltűntetett e-mail címére küldött kérésére 5 munkanapon belül törli a megküldött dokumentumokat.

 

 1. A Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem rendelkezik orvosi végzettséggel, az általa készített vagy szóban elmondott étkezési napló illetve labor lelet értelmezés nem minősül diagnózisnak, az kizárólag a Szolgáltató tapasztalatára épül, és azért nem vállal felelősséget.

 

 1. A Szolgáltató a Start csomag részeként a Konzultációt követően a konzultáció során elhangzottak alapján étrend és étrend kiegészítő javaslatot készít el és küld meg a Konzultációt követő 3 héten belül a Ügyfél részére, pdf formátumban.

 

 1. A Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül nem oszthatja meg mással és nem dolgozhatja át a Szolgáltató által a 3.13-as pont szerint készített és megküldött étrendet és étrend kiegészítőt.

 

 

 1. Ajánlati kötöttség, rendelések visszaigazolása

 

 1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza:
  • az Ügyfél által megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk),
  • a rendelés azonosítóját,
  • a rendelés dátumát,
  • a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás árát,
  • a fizetendő végösszeget,
  • a fizetési módokat
  • a konzultációs időpontot és annak formáját (Google Meets vagy Zoom)

 

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

 1. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

 

 1. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

 

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
 2. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 1. Fizetési feltételek

 
 1. Megrendelést követően a Szolgáltató a Megrendelésben rögzített adatoknak megfelelően Díjbekerőt állít ki 5 napos fizetési határidővel a Díjbekérő kiállítását követően és küld meg a Ügyfél e-mail címére. A Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendeléssel és a Ügyfél formban rögzített e-mail címre a Szolgáltató e-számlát küldhet. A Díjbkerőben foglalt összeg átutalással teljesíthető az alábbi bankszámlaszámra: 
  • Bank neve: 
  • Számlaszám: 
  • IBAN szám: 

 

 1. Amennyiben a Konzultáció időpontjáig az Díjbekérő szerinti utalás nem kerül teljesítésre, a Szolgáltató jogosult elállni a Konzultációs időpont megtartásától.

 

 1. A Díjbekérőben foglalt összeg megérkezését követően a Szolgáltató 5 napon belül e-számlát állít ki és küldi meg a Ügyfél részére és megküldi azt a korábban rögzített e-mail címre.

 

 1. Elállási jog 
 1. A Szolgáltató által a https://www.hormonpont.hu oldalon kínált elektronikus termékek és szolgáltatások (e-bookok, elektronikus oktatóanyagok, konzultációk, programok és workshopok) azonnal teljesülő szolgáltatásnak minősülnek, így az elállás joga rájuk nem vonatkozik. 

 

 1. Ügyfél egyetért azzal, hogy a szolgáltatás amibe belekezd (a https://www.hormonpont.hu/ oldalon meghirdetett bármelyik programból) egy azonnal teljesülő szolgáltatás, amire ezért arra az elállás joga nem érvényesíthető. 

 

 1. Továbbá az Ügyfél egyetért azzal, hogy minden információ, ami vele megosztásra kerül, titkosított, és azt nem jogosult a programon kívül megosztani. Ezért a program keretén belül nincs lehetőség lemondásra és visszatérítésre. Az elálláshoz való jog elvesztése, valamint az azonnali teljesítésbe való beleegyezés az Ügyfél részéről a fizetéskor történő ráutaló magatartással, elfogadással kerül megtételre.

 

 

 1. Szavatosság

 
 1. Ügyfél elismeri, hogy Szolgáltató semmilyen ígéretet nem tett a sem a Konzultációk eredménye sem az egyes programok (pl. Start csomag) sikerével kapcsolatban. Elfogadja, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés sikeres teljes mértékben a saját tevékenységétől függ, és a Konzultáció és az egyes programok során ajánlottakat saját felelősségre alkalmazza.

 

 1. Felelősség

 
 1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

 1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

 

 1. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 1. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 1. Szerzői jogok

 
 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

 

 1. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

 1. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

 1. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 1. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

 1. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 

 1. Kötbér a jogellenes használatért A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a szerző által (hormonpont@gmail.com email címről) kiküldött hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Romhány Viktória szerző jogtulajdonát képezik. A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. 

 

 1. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Romhány Viktória) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Romhány Viktória) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben. 

 

 1. Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 150.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

 

 1. Panaszérvényesítési lehetőségek

 
 1. Panaszügyintézés

 

Az Ügyfél a szolgáltatáskel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

 

Cím: 1174. Budaest, Lőrinci út 21.

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P 10:00-16:00

E-mail: hormontpont@gmail.com

Telefonszáma: ‭+36 30 403 1667‬

 

 1. Az Ügyfél a szolgáltatással vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 10.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

 1. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

 

 1. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

 

 1. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

 

 1. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

 1. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

 1. A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 10.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében fogadja.

 

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 
 1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
  • Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  •  Békéltető testület.

 

 1. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a szolgáltatásfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

 1. Békéltető Testületrevonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 1. Egyéb rendelkezések

 
 1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Hatályos: 2022. Augusztus 8-tól

Kuponkód Tanfolyamok - hormonpont10 

Ajánlói kód: 18734
Kedvezményes link a fenti képre kattintva

Hormonegyensúly hírlevél